Wat staat er in een brilrecept. In een trilrecept staan de gegevens van de oogmeting. Oogarts, opticien, optometrist.
Wat staat er in een brilrecept. In een trilrecept staan de gegevens van de oogmeting. Oogarts, opticien, optometrist.

Brilrecept/Brilvoorschrift

In het brilrecept vind je de gegevens van de oogmeting door de opticien, optometrist of oogarts. Aan de hand van dit brilvoorschrift bepaalt men welke correctie nodig is om weer optimaal te kunnen zien. Het geeft ook aan hoe de brillenglazen geslepen moeten worden en op de juiste manier in het montuur gezet. In het brilrecept staan beschreven:

  • De sterkte (De sferische afwijking (S), met plus voor verziendheid en min voor bijziendheid.
  • De sterkte van de eventuele cilinderafwijking (C)
  • De asrichting (As)van de cilinder, uitgedrukt in graden (0-180°)
  • De sterkte van het leesgedeelte (ADD), bij multifocale glazen
  • De pupilafstand (PD), uitgedrukt in milimeters
  • De hoogte van de pupil, gemeten vanaf de onderkant van het brillenglas, uitgedrukt in milimeters
  • De prisma (BAS)

Omdat je ogen en dus ook de benodigde correctie veranderen, raden wij je aan om geen brilrecepten te gebruiken die ouder zijn dan twee jaar.