Astigmatisme (cilinderafwijking)

Astigmatisme houdt in dat het oog niet overal dezelfde sterkte heeft. Bijvoorbeeld als er horizontaal een andere sterkte is dan verticaal,. Bij astigmatisme is het hoornvlies ovaal in plaats van rond. Hierdoor valt het licht niet op het juiste deel van het netvlies en wordt het zicht wazig. Of mensen zien een opgerekt beeld dat in één richting vervormd is. Een cilinderafwijking kan leiden tot bijziendheid, verziendheid, of beide. Cilindrische glazen (torische glazen) helpen meestal om het beeld te corrigeren De glazen kunnen een min- of plussterkte hebben, afhankelijk van het soort astigmatisme.

De cilinderafwijking is niet altijd horizontaal en verticaal. Er is een bepaalde asrichting, die aangegeven wordt in graden.